Print this page
Thursday, 05 October 2017 02:07

Dự thảo - Quy chuẩn nước thải ngành giấy QCVN 12:2017/BTNMT

Written by
Rate this item
(0 votes)

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp giấy và bột giấy khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.

Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải công nghiệp giấy và bột giấy. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp giấy và bột giấy ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này.

 

Nước thải công nghiệp giấy và bột giấy xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung. 

Download TẠI ĐÂY

Read 624 times Last modified on Thursday, 05 October 2017 02:14

Latest from Andy Vũ